S-AMEN

Ik geloof in de kracht van het huwelijk!


Een relatie waarbij je elkaar trouw belooft. Waarbij je belooft er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen. Waarbij je ervan uitgaat dat het voor de rest van je leven is. Helaas weet ik uit ervaring dat het anders kan gaan. Toch heeft deze ervaring me een hoop geleerd en denk ik dat je huwelijk het waard is om samen voor te gaan. 

Wat mooi als dat lukt en goed gaat! Misschien heb je wel een bijzonder jubileum of bijzondere omstandigheden waardoor het mooi kan zijn om je belofte nog een keer te herhalen, te bevestigen! 

Maar het kan ook anders….

Je hebt voor elkaar gekozen, je bent getrouwd. In de loop van de jaren komt er van alles op je pad. Soms fijne dingen maar ook moeilijke periodes en tegenslag. Het kan zomaar dat je huwelijk heel anders is dan het sprookje waaraan je begon. Door twijfels, ruzie, een ander in het spel, verkeerde verwachtingen of onduidelijke communicatie, zit je zomaar in een negatieve spiraal en moet je knokken voor je relatie.

Ook ziekte of een ongeval kan je relatie erg veranderen en ook dan kan het een uitdaging zijn om elkaar te blijven zoeken en niet uit elkaar te groeien.

Dat je ondanks alles bij elkaar blijft is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend. Soms is het ook meer een verstandelijke keus dan een gevoel. 

Het opnieuw uitspreken van je keuze voor elkaar kan enorm helpend zijn. Ik geloof daar echt in. Door je hardop uit te spreken voor elkaar en voor je huwelijk verbreek je negatieve krachten en ontvang je zegen.

Hoe mooi is het dan om je keuze voor elkaar te bevestigen? Om nog een keer naar elkaar uit te spreken dat je trouw wilt blijven aan elkaar, om te zeggen dat je wilt knokken en ervoor wilt gaan. Om toe te geven dat het soms ontzettend moeilijk is maar dat je wilt geloven in een toekomst samen. Hoe mooi is het om uit dankbaarheid voor elkaar en de mooie jaren samen nog een keer uit spreken hoe blij je met elkaar bent?

In beide gevallen wil ik jullie daarbij helpen. Ik bied een persoonlijke ceremonie aan waarbij jullie op een mooie en passende manier opnieuw voor elkaar kiezen. Hiervoor gaan we natuurlijk eerst samen in gesprek zodat ik jullie en jullie situatie leer kennen. We bespreken de wensen en mogelijkheden om zo een mooi en bijzonder moment voor jullie te maken. Wil je het samen doen, met je gezin, met vrienden of tijdens een feest? Alle wensen zijn bespreekbaar.

Ik kom graag met jullie in contact om kennis te maken en te kijken wat ik voor jullie kan betekenen.